Du lịch hè 2018 tại Huế – Đà Nẵng

Công ty CPĐTPT Lukas Toàn cầu luôn chăm lo đời sống tinh thần và vật chất tốt nhất cho cán bộ công nhân viên Công ty, các chuyến đi chơi xa vào các dịp đầu năm cũng như dịp hè  mang đến cho mọi người một tinh thần mới, tạo động lực và tinh thần đoàn kết cho toàn Công ty trên bước đường phát triển hiện tại và tương lai. Mang đến một hy vọng vào sự thành công toàn diện của đại gia đình Lukas

( Hình ảnh. Tập thể cán bộ công nhân viên công ty CPĐTPT Lukas Toàn cầu) 

0+

KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG

0+

ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC

0+

SẢN PHẨM ĐA DẠNG

0+

Năm kinh nghiệm

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ